Нашите услуги

Коучинг

Терминът коучинг е въведен в бизнес мениджмънта в началото на 90-те години от английския бизнесмен и консултант сър Джон Уитмор и може да се преведе буквално като наставлявам, подготвям, тренирам. Но на практика понятието коучинг включва в себе си нещо много по-голямо и съществено. Възникнал върху корените на психологията, мениджмънта, философията, логиката и жизнения опит, коучингът е процес, насочен към постигането на цели в различни области на живота.

Основната задача на коучинга е не да научи някой на нещо, а да стимулира самообучението и саморазвитието, така че в процеса на дейността си човек да бъде способен сам да открие и получи необходимите знания. Същността на този подход е заключена в разкриването на „спящия“ вътрешен потенциал и привеждане в действие на системите за мотивация на всеки един човек.

Коучингът е подход за развитие на отделната личност и организацията и е особено ефективен в екстремалните условия на съвременния свят. Работата с клиента е насочена към откриване на индивидуалната мотивация и емоционалното отношение към това, което го занимава в съответния момент. Коучът работи за провокиране на мисленето и за намиране на изход и посока за реализация на по-добри перспективи.

Коучинг сесията е ориентирана към намиране на решение. В процеса на индивидуалната работа клиентът анализира своите цели, поставя акценти и приоритети, разглежда възможните варианти, след което съотнася отработения материал към реалността и изготвя план за по-нататъшни действия.

Продължителност:

1 ч. 15 мин. (за индивидуална сесия)

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Партньорски двойки
Групи

Провежда се:

На живо
Онлайн

НЛП

Невро-лингвистичното програмиране е системно изследване на комуникацията между хората, което ни помага да разберем как създаваме нашия собствен свят – нашите субективни изживявания със съпътстващите ги разочарования и удоволствия. НЛП е обширно и задълбочено проучване, което започва в средата на 70-те години, когато психолога Ричард Бандлър и лингвиста Джон Гриндер изучават личности, които се славят като отлични комуникатори. Тяхната цел била да отговорят на интригуващите въпроси – какво прави някой истински изкусен в умението на успешната комуникация и как успешните хора правят това, което правят, толкова добре? Отговорите на тези въпроси стават основата на НЛП. Сега НЛП е един от най-модерните подходи, който се използва и изучава навсякъде по света в областта на бизнеса, личностното развитие, образованието, спорта и терапията.
НЛП е съставено от три взаимосвързани части:

Неврология – как мислим и чувстваме

Лингвистика – езикът, как го използваме и как ни влияе

Програмиране – нашите действия, как ги подреждаме, какво правим, за да постигнем резултати

НЛП е изучаване на изключителните таланти – как видните личности и организации постигат резултатите си. Чрез него става възможно всеки един да разкрие дарбите, способностите и уменията си. 

НЛП е практически ориентиран подход. Методиката и стратегиите, които предлага, водят до ефективно усвояване и изграждане на практически умения.
То е повече от набор сполучливи техники – начин на мислене, основан на любопитството, изследването и забавлението. 

НЛП започва с теб – как да опознаеш и владееш себе си и как да влияеш върху другите. Къде ще спре – зависи изцяло от твоя избор.

Продължителност:

1 ч. 15 мин. (за индивидуална сесия)

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Групи

Провежда се:

На живо
Онлайн

Гещалт психотерапия

Гещалт терапията е хуманистична психотерапия, която се базира на вярването, че хората разполагат с достатъчно ресурси и способности, за да водят щастлив живот, чийто творци са те самите.

Гещалт психотерапията проследява как организираме и подреждаме възприятията си за света – по начин, който ни носи смисъл; подпомага процесите по установяване на пълноценен контакт с околните и с нашите собствени процеси и емоции; изследва модели, вярвания и препятствия, които могат да ограничават пътя към пълноценния живот.

Гещалт терапията се занимава с нашето преживяване тук и сега. Взаимоотношенията клиент-терапевт са основани на принципите на диалога и творческите експерименти. Интерпретациите, оценките и готовите решения са неприсъщи за гещалт терапията. Вместо тях акцентът е върху разбирането и подкрепата, изразени чрез изследването на това, което се случва в терапевтичната ситуация и чрез осъзнаване и споделяне на усещанията, мислите и чувствата, които се пораждат във взаимовръзката клиент-терапевт.

Гещалт терапията е за озовалите се в нежелани състояния (тревожност, депресия, застой и др.). Ефективно повлиява начина, по който управляваме своите връзки и взаимоотношения; удачна е при преживяна травма или загуба; подкрепя живот с психически или физически обременености. Подпомага преминаването през малки и големи житейски промени и умело съпътства различни вътрешни трансформации. 

Гещалт терапията е и за тези, които просто искат да израснат като личности, а растежът е свързан с това да станем по-спонтанни, по-живи и по-щастливи. Гещалт терапията е за всеки от нас, защото подпомага принципно добре пригодени за живота хора, преживяващи периоди на затруднение, отчаяние или неудовлетвореност.

Психотерапевт:

Продължителност:

1 ч. (за индивидуална сесия)

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Партньорски двойки
Групи

Провежда се:

Онлайн

Процесът по реализация

Процесът по Реализация (на фундаменталното съзнание) е въведен от Judith Blackstone (www.realizationprocess.org) и се състои от водени упражнения, които целят да ни доведат до преживяването за тялото ни като изградено от съзнание. Това се постига посредством обитаване на тялото в неговата дълбочина и достъпване на централния енергиен канал. Не просто осъзнаваме тялото и неговите части (както правим в майндфулнес и други релаксации/медитации), а го обитаваме отвътре и го преживяваме в неговата цялостност. Когато постигнем това, с практика, ние се отваряме за единството и прозрачността на усещането за недуалност. А пробуждането за недуалността Judith Blackstone твърди е не друго, а проявлението на нашата човешка природа. С упражняването на тези практики ставаме едновременно здраво свързани със себе си, но и отворени за външния свят, откриваме неразчленимото, неизменяемо измерение на съзнанието, което прониква през нас и през целия обкръжаващ ни свят. Системното практикуване води до усещане за цялостност, лекота, баланс, ярко лично присъствие, изразителност и фина физическа енергия. Практиките са подходящи за всеки възрастен, правят се в седящо или легнало положение, а някои от тях включват леки движения. Предназначени са за личностно развитие, но също така и за психологическо изцеление, защото съдържат специални упражнения, които позволяват достигането до и освобождаването на моделите, които са довели до различни ограничения в тялото, енергията и ума. Тези ограничения се натрупват във фасцията (съединителната тъкан, обхождаща нашите мускули и органи). Те са моменти от нашето минало, които сме задържали в тялото си (несъзнателно). Когато съумеем да ги освободим, освобождаваме тялото от травмата и се откриваме за едно винаги налично и с нищо ненарушимо поле, което ни прониква и което откриваме, че самите ние сме. Когато усетим това, става много лесно да не се идентифицираме с нашите преживявания и мисли, да преодолеем състояния като тревожност и депресия, да започнем да изграждаме по-качествени взаимоотношения.  

Продължителност:

1 ч. (за индивидуална сесия)

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Групи

Провежда се:

Онлайн

Йога и медитация

Йога

Изготвяне на индивидуални програми, съобразно специфичните нужди на човек. Всяка програма е базирана на интегралния подход в йога и включва физически пози (асани), дихателни техники (пранаяма), техники за релаксация и медитация.

Медитация

Медитацията като практика все повече намира приложение в съвременния начин на живот за справяне със стреса и различни житейски проблеми и предизвикателства. При нея се цели осъзнаване във всеки един момент на нашите мисли, чувства, усещания в тялото и заобикалящата ни среда. Включва също така и приемане – осъзнаване на мислите и чувствата, които имаме, без да ги осъждаме. Вярваме, че няма правилен или грешен начин да мислиш или чувстваш в даден момент. Когато практикуваме медитация сме в състояние на тук и сега, нашите мисли се насочват към преживяванията в момента, а не предъвкваме миналото и не си фантазираме за бъдещето. Работи се с тялото и ума на човек. Изучават се и се практикуват различни медитативни практики – в движение и покой.
Подходящи са за хора, водещи напрегнат начин на живот; за тези, които се стремят към намиране на хармония и спокойствие на ума и преодоляване на несъзнателни негативни модели на мислене и поведение; за хора, намиращи се в състояния на тревожност или депресия (за хора в по-тежки състояния и диагностицирани клинично – само след съгласуване с медицинско лице). Спомагат за себепознанието и самоосъзнаването; практикуващите живеят в повече хармония и приемане на себе си и заобикалящия ги свят; наблюдават се и се преодоляват вярвания, мисли и поведения, които пречат на нормалния ритъм на живот; отработват се негативни емоционални състояния, като се заместват с положителни, ресурсни и подпомагащи.

Продължителност:

Варира

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Групи

Провежда се:

На живо
Онлайн

Танцови и двигателни практики

Тялото попива и отразява начините, по които мислим, възприемаме, преживяваме и осмисляме света около нас. През движението и танца можем да осъзнаем някои свои ограничаващи убеждения и да почувстваме как вярвания и разбирания са се превърнали в модели на функциониране. През експериментирането с движението можем не само да подобрим физическото си състояние, но и да разширим периметъра на своите избори и да повишим самочувствието и устойчивостта си.

Продиктувано от нашия практически опит и любов към танците, създадохме няколко програми на основата на движението и танца:

Продължителност:

Варира според програмата

Предназначено за:

Индивидуални клиенти
Групи

Провежда се:

На живо
Онлайн

Запази час:

Последвай ни:

2021 Коучинг и бизнес моделиране ООД | Общи условия и Политика за поверителност