Смяна на нагласата или позитивния поглед на Робинзон Крузо

От Антония Дамянова

Една от любимите ни техники в НЛП – рефрейминг – в действие

Тогава се замислих сериозно върху положението, в което се намирах, върху ограничените възможности, с които разполагах, и писмено направих преценка как стоят нещата – не толкова, за да го намери някой, дошъл след мене, защото не беше много вероятно да имам приемници, колкото да се освободя от всекидневния гнет на мислите, които помрачаваха разсъдъка ми; и понеже разумът ми вече започна да надделява над унинието, взех да се утешавам, доколкото можех, да претеглям колко е доброто и колко е злото, за да разполагам с нещо, с което да определя моя случай като не толкова лош.Противопоставях съвсем безпристрастно, като в счетоводен баланс, удобствата, с които разполагах, на несгодите, от които страдах, както следва:

Лошо
Изхвърлен съм на един ужасен необитаем остров
без всякаква надежда за избавление. 

Излиза, че на мен е паднал изборът
да съм отлъчен от целия свят, за да 
бъда злочест. 

Аз съм разделен от людете изгнаник
осъден да бъде вън от човешкото общество. 

Нямам дрехи, за да прикрия голотата си. 

Нямам средства, за да се защитавам
или да се противопоставям на насилие
от страна на човеци или зверове. 

Нямам жива душа, с която да разговарям
или която да ме утешава.

 

Добро
Обаче останах жив, а не се удавих
като всичките сидругари от кораба.

Но на мене е паднал и изборът
измежду целия екипаж
тъкмо аз да оцелея; този, който по
чудо ме избави от смъртта,
може да ме избави и от сегашното
положение.

Но не умирам от глад, нито загивам
на пустинно място, където да не намирам прехрана.

Но времето тук е горещо, така че и да имах дрехи, едва ли щях да ги
обличам.

Но съм изхвърлен на остров, където не се срещат опасни диви зверове, каквито съм виждал по бреговете на Африка; ами ако бях претърпял корабокрушение там?

Но Бог стори чудо и прати кораба
достатъчно близо до брега, за да се
снабдя с достатъчно полезни неща,
които да задоволяват нуждите ми
или да ми позволяват да се грижа за себе си, докато съм жив.

Като цяло получи се несъмнено доказателство, че на света едва ли съществува друго дотолкова бедствено положение, но в него имаше както отрицателни, така и положителни страни, за които да бъда благодарен, и нека това послужи за поука, почерпена от опита: и в най-бедственото положение на света човек винаги може да намери нещо, което да му донесе утеха, когато претегли доброто и злото и впише кредита в сметката.

гл. VII, „Робинзон Крузо“, Даниел Де